Je všeobecně známo, že jakákoliv tekutina nepatří do blízkosti počítače, zvláště pak notebooku.
Polití takového zařízení má často fatální následky a v případě záchrany se oprava hodně prodraží.